Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Intersukupuolisuus ja ihmisoikeudet Suomessa – Tällaisen tulevaisuuden näen

Intersukupuolisen lapsen syntymä on kaunis asia. Vanhemmille on jo neuvolan synnytysvalmennuksessa kerrottu ihmisyyteen kuuluvasta kehojen ja sukupuolen moninaisuudesta sekä siitä, miten tarjota syntyvälle uudelle ihmiselle tilaa kasvaa omaan tahtiinsa omaan sukupuoleensa. Kätilöt ja lääkärit ovat kertoneet, että intersukupuolisuutta ei välttämättä havaita lapsen syntymässä, vaan usein vasta murrosiässä tai aikuisena. Terveydenhuollon ammattilaiset ja vanhemmat ymmärtävät sen, että intersukupuolisuus liittyy ihmisen kromosomeihin, hormoneihin, sukuelimiin ja kehollisuuteen laajasti, mutta myös sen, ettei keho määritä ihmisen sukupuolta. On ymmärrys siitä, että intersukupuolisuudessa on kyse kehosta ja yksilön eletystä kokemuksesta.

Yhteiskunnassa on keskusteltu siitä, että jokainen ihminen on kehollisesti ja sukupuoleltaan ainutlaatuinen ja omanlaisensa, ja kokemus sukupuolesta voi elää ja muuttua ihmisen elämän aikana. Ihminen, jolla on intersukupuolinen keho voi olla nainen, mies tai jotain muuta sukupuolta. Lääkärit eivät voi tietää lapsen sukupuolta eivätkä myöskään lapsen vanhemmat. Lapsi kertoo, mitä sukupuolta hän on, kun hän kasvaa vanhemmaksi. Siksi ei ole kiire ohjata lasta fyysisesti tai kasvatuksella lääkärien tai vanhempien valitsemaan sukupuoleen. Intersukupuolisen lapsen syntymä ja kasvu ei ole hätätila. Mikäli lapsi tarvitsee hoitoa esimerkiksi synnynnäiseen lisämunuaishyperplasiaan liittyvän suolanmenetysmuodon takia, niin häntä hoidetaan siinä asiassa. Terveydenhuollossa on jaettu ymmärrys siitä, että ihmisen intersukupuolinen keho itsessään ei ole sairaus eikä tarvitse hoitamista.

Intersukupuolisuus on ihmisoikeusasia, ei lääketieteellinen asia. Intersukupuolisten ihmisten oikeus keholliseen koskemattomuuteen, oikeus päättää omasta kehostaan ja oikeus itsemäärittelyyn on Suomessa ihmisoikeussopimuksin turvattu. Intersukupuolisille lapsille ei tehdä sukupuoleen ohjaavia kosmeettisia sukuelinten leikkauksia eikä hormonaalista sukupuoleen ohjaamista, ellei lapsi sitä itse halua siinä vaiheessa, kun pystyy itse osallistumaan oma kehoaan koskevaan päätöksentekoon. Henkilötunnuksesta ei ilmene ihmisen juridista sukupuolta.

Terveydenhuollossa- ja kasvatusaloilla on jo koulutuksessa huolehdittu siitä, että ammattilaiset tietävät mitä intersukupuolisuus on ja osaavat kohdella intersukupuolisia ihmisiä sensitiivisesti ottaen huomioon heitä mahdollisesti koskevat erityiskysymykset. Yleinen tietoisuus intersukupuolisuudesta ja kehollisesta ja sukupuolen moninaisuudesta on yhteiskunnassa lisääntynyt siinä määrin, että on ihan tavallista puhua intersukupuolisuudesta tai kertoa olevansa intersukupuolinen ihminen.

Intersukupuolisuus nähdään voimavarana, yhtenä luonnollisena osana ihmisyyttä ja intersukupuolisilla ihmisillä on mahdollisuus vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon esimerkiksi urheilussa tai muilla elämänalueilla. Intersukupuoliset urheilijat kilpailevat siinä sarjassa mitä sukupuolta he ovat. Intersukupuoliset ihmiset voivat halutessaan kertoa intersukupuolisuudestaan työpaikalla tai harrastuksissaan tai muilla elämänalueilla. Intersukupuoliset päiväkoti-ikäiset, koululaiset, opiskelijat, työelämässä olevat ja seniorit käyttävät ääntään ja heitä kuullaan. Varhaiskasvatuksessa, terveydenhuollossa, koulutuksessa, työelämässä ja yhteiskunnassa laajemmin on ymmärrys siitä, että intersukupuolisuus on yksi ihmisen kehollisuuteen, minuuteen ja yksilöllisyyteen vaikuttavista asioista muiden asioiden joukossa.

Millaisen tulevaisuuden sinä näet?
Keskustellaan tulevaisuudesta ja ihmisoikeuksista yhdessä!
Hyvää Helsinki Pride -viikkoa kaikille!

Jos haluat lisää tietoa intersukupuolisuudesta, voit tutustua aiheeseen esimerkiksi näiden lähteiden kautta:
http://intersukupuolisuus.fi/
www.seta.fi/tika-hanke/
https://oiieurope.org/

Tule mukaan Tukea intersukupuolisille, keinoja ammattilaisille (TIKA) -verkostoon!
Ota yhteyttä TIKA-hankkeen koordinaattoriin: [email protected]

Blogin on kirjoittanut Jaana Pirskanen, TIKA-hankkeen koordinaattori, Seta ry