Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

HeSetan puheenjohtajan tervehdys


Käännös suomeksi lopussa.

I often face questions, or questioning, regarding my experiences and my position. Some people tell me directly: ”But you are from another culture, you will not understand us …you look different from us …your knowledge about the LGBTIQ* -community within Finland may not be enough for this position…” often regarding my position as the chair of HeSeta.

When left Tunisia and arrived to Finland about 6 years ago, I dreamed of continuing something that I started in my native country – to support my community and defend the rights of the oppressed and marginalized. One of my first goals was to join an organization here that met with my principles and values. But the reality I encountered was different from what I expected. It was harder to find the place, not like the dream I had.

The first two years while I was seeking for asylum I felt like I was a prisoner. The years were taken from me, lost, with failure to get protection and the possibility to return to normal life. During that period, I was looking for support. Something that would make me feel like I am a member of the LGBTIQ* community here, something that would represent me within them. Unfortunately, however, I found out that it was not what I had expected with the diversity or openness of the community. Many marginalized groups within the LGBTIQ* community have no representation in decision-making and their voices are not heard.

I began to struggle to find my way here. I was very lucky to join HeSeta and get to know Aaro, then working as the social and youth work planner, in 2015. Our views were close concerning the situation of the LGBTIQ* asylum seekers and with immigrant background in Finland, and we started to work side by side. When I applied to the board of HeSeta in the first time, it was all my duty to be an active member and feel that I am part of the decision making. I was aware of the magnitude of the challenge, but my dream of making change was giving me courage.

Through its board members and employees, HeSeta has shown great respect and appreciation for my activist carrier in Tunisia and North Africa. They took my hand to make my path with them, and gradually I began to take my space among them. I got the highest position of trust, been selected two times as the chair of the organization, also becoming the first nonwhite chair for Heseta. This was not easy and has required sacrifice and efforts to make possible.

Helsinki Pride 2018 is dedicated to our goal to work comprehensively and give place to all representatives in our community, with all their differences and be more inclusive. The choice for this years theme “Voice” comes from our awareness of the need to highlight this – the need to listen to the marginalized groups in our community and to give them more space for expression and sense belonging.

Personally, I would like from my participation in the Helsinki Pride Parade 2018, and by walking in the front of the parade, to send a message of hope and support to all the members of the LGBTIQ* community within countries that still criminalize or suppress homosexuality. As the poet Abu al-Qasim al- Shabi said: And the night is destined to fold, And the chains are certain to be broken.”

And then to all members of the LGBTIQ* -community; immigrants, with asylum seeker background, POC and allies – my message by walking in the Helsinki Pride parade; trust yourself and go head. If you are unable to join the parade, for reasons of distance or safety, we are walking for you too. We are making the change together.

SUOMEKSI:
Kohtaan usein kysymyksiä, tai kyseenalaistamista, koskien kokemuksiani sekä asemaani. Jotkut ihmiset sanovat minulle suoraan: ”Mutta olet toisesta kulttuurista, et voi ymmärtää meitä … näytät erilaiselta kuin me … tietosi lhbtiq*-yhteisöstä Suomessa ei ehkä riitä tähän tehtävään…” usein viitaten asemaani HeSetan puheenjohtajana.
Lähtiessäani Tunisiasta ja saapuessani Suomeen noin 6 vuotta sitten, unelmoin siitä että saisin jatkaa mitä olin kotimaassani aloittanut – tukea yhteisöäni sekä puolustaa heidän, jotka ovat syrjitty ja marginalisoitu oikeuksia. Yksi ensimmäisistä tavoitteistani oli liittyä jäseneksi yhdistykseen, joka jakaisi periaatteeni ja arvoni. Mutta todellisuus jonka kohtasin oli eri kuin mitä odotin. Paikkaa oli vaikea löytää, toisin unelmani oli ollut.

Ensimmäiset kaksi vuotta ollessani turvapaikanhakuprosessissa koin olevani kuin vanki. Ne vuodet vietiin minulta, hävitettiin, kun epäonnnistuin saamaan suojelua ja palaamaan normaaliin elämään. Tuolloin etsin tukea. Jotain, josta voisin kokea olevani osa LHBTIQ*-yhteisöä täällä, jotain joka edustaisi myös minua. Valitettavasti, ikävä kyllä, sain huomata ettei yhteisön moninaisuus ja avoimuus ollut sitä mitä odotin. Molla marginalisoidulla ryhmälla LHBTIQ-yhteisön sisällä ei ole edustusta päätöksenteossa eikä heidän ääniä kuulla.

Aloin kamppailemaan löytääkseni paikkani täällä. Olin erittäin onnekas liittyessäni HeSetaan vuonna 2015 ja tutustuessani Aaroon, joka silloin toimi HeSetan sosiaali- ja nuorisotyön suunnittelijana. Näkemyksemme koskien LHBTIQ*-turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttajataustaisia olivat lähellä toisiaan, ja aloimme tekemään työtä rinnakkain. Hakiessani HeSetan hallitukseen ensi kerran, oli minun tehtävä olla aktiivinen jäsen ja kokea että olen osa päätöksen tekoa. Olin tietoinen haasteen koosta, mutta unelmani siitä, että muutos on tehtävissä, antoi minulle rohkeutta.

Hallituksen jäsenien ja työntekijöiden kautta HeSeta on näyttänyt minulle suurta kunnioitusta ja arvostusta kokemuksestani aktivistina Tunisia ja Pohjois-Afrikassa. He ottivat kädestäni tehdäkseni polkuni heidän kanssaan, ja ajan kanssa aloin ottamaan tilani heidän parissa. Saavutin korkeimman mahdollisen luottamuksen kun minut valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi kahtena kautena, tullessani samalla HeSetan ensimmäiseksi ei-valkoiseksi puheenjohtajaksi. Tämän mahdollistaminen ei ollut helppoa ja on vaatinut uhrauksia ja panostusta.

Helsinki Pride 2018 on omistettu tavoitteelleemme tehdä työtämme kokonaisvaltaisesti ja antaa tilaa kaikille yhteisömme jäsenille, heidän kaikkine erillaisuuksineen sekä olla inklusiivisempi. Tämän vuoden teema “Ääni” nousi kokemuksesta tämän esille nostamisen tarpeesta – tarve kuulla yhteisössämme marginalisoituneita sekä antaa heille enemmän tilaa toimia sekä lisätä kokemusta yhteenkuulumisesta.

Henkilökohtaisesti toivon, että osallistumiseni Helsinki Pride 2018 kulkueeseen, ja että kävelen kulkueen etupäässä, lähettäisi viestin kaikille LHBTIQ*-yhteisömme jäsenille maihin, joissa vielä homoseksuaalisuutta kriminalisoidaan tai syrjitään. Runoilija Abu al-Qasim al- Shabi sanoin: “And the night is destined to fold, And the chains are certain to be broken.”

Ja kaikille LHBTIQ*- yhteisöömme kuuluville, maahanmuuttajille, turvapaikahakija taustaisille, POC ja liittolaiset – viestini kävellessäni Helsinki Pride kulkueessa: luota itseesi ja mene eteenpäin. Jos olet estynyt liittymään kulkueeseen, oli syynä etäisyys tai turvallisuutesi, me kävellemme myös sinun puolesta. Muutoksen teemme me yhdessä.

Kirjoittaja on Hassen Hnini, HeSetan hallituksen puheenjohtaja