Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Helsinki on hyvää elämää varten jokaiselle

Kaupunkien tehtävä on olla olemassa hyvää elämää varten. Vaikka hyvä elämä tarkoittaa eri ihmisille erilaisia asioita, on kaupunkien rooli maailman kolkasta riippumatta tarjota asukkailleen se perusta, jolle elämää on kautta aikojen rakennettu – toimeentulo, turvallisuuden tunne, koti, yhteisö ja itseilmaisun vapaus. Näiden pitäisi olla perusasioita kaikille. Valitettavasti Suomessa joudumme jopa edelleen taistelemaan sen puolesta, että kaikilla olisi yhdenvertainen oikeus hyvän elämän perusteisiin.

Moniarvoisuus ja moniäänisyys on asia, jota meidän tulee vaalia. Näiden eteen tulee ponnistella joka päivä ja niiden merkitys tunnistaa myös silloin, kun se tuntuu itsestään selvältä, koska se ei edelleenkään – ikävä kyllä – ole itsestäänselvyys. Pride-viikko nostaa näkyväksi monia niitä teemoja, joiden soisi olevan keskusteluissa myös muulloin kuin kesäkuun viimeisellä viikolla. Vaikka Pride käyttää ääntään ilon kautta on sen viesti vakava.

Edes Suomessa yhtäläiset kansalaisoikeudet, ihmisarvo ja oikeus itseilmaisuun eivät ole itsestään selvyyksiä. Meidän on joka päivä tehtävä valintoja, jotka auttavat meitä ylläpitämään moderneja demokraattisia arvoja maailmassa, jossa yksilönvapaus tai yhtäläiset oikeudet eivät ole jokaiselle annettuja. Se, että voimme olla ylpeitä omasta identiteetistämme, on perusoikeus samoin kuin ne asiat, joihin tämän perusoikeuden tunnistaminen johtaa – oikeus perheeseen, samanarvoisuuteen lain edessä, oikeus elää pelkäämättä ja yhdenvertaisena osana yhteisöä.

Turvallinen elinympäristö johtaa moniarvoisempaan ja avoimempaan kulttuuriin. Turvattomuus lisää epäluuloa, kyräilyä ja ennakkoluuloja. Vaikka Suomi on perinteisesti mielletty maaksi, jossa on turvallista elää, viranomaisiin voi luottaa ja kadulla saa kulkea rauhassa, ei tämäkään ole meille kaikille vielä itsestään selvää. Asuinpaikasta riippuen ihmisen kokemus omasta kuulumisestaan voi vaihdella paljonkin. Väittäisin, että Helsinki on maassamme näissä asioissa edelläkävijöitä – kuten useimmat suuret kaupungit ympäri maailmaa – mutta ihmisarvo ei saisi olla asuinpaikasta kiinni. Tästäkin syystä turvallisen ympäristön luominen erityisesti nuorille on tärkeää. Jokaisen pitäisi pystyä kokemaan arvoa ja osallisuutta.

Äänen antaminen erityisesti nuorille on yksi keskeisimpiä tapoja vaikuttaa koko maailman tulevaisuuteen. Mitä monipuolisemmin sitä ääntä käytetään, sitä vaikuttavampia tekoja on mahdollista saada aikaan. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksiin liittyen äänen käyttö yhteiskunnallisessa keskustelussa on entistä tärkeämpää. Se ei liity vain asioiden näkyväksi tekemiseen vaan myös esimerkin asettamiseen muille kodeissa, kouluissa, työpaikoilla, harrastuspiireissä ja ystävien kesken. Oman esimerkin näyttäminen saattaa tuntua pieneltä teolta, mutta lopulta niistä syntyy liike, josta kasvaa vastustamaton voima.

Pride-viikolla haastan kaikki helsinkiläiset mukaan rakentamaan moniäänistä ja moniarvoista yhteisöä oman esimerkin voimalla. Haastan oman organisaationi luomaan kaupunkia, joka on hyvää elämää varten jokaiselle. Haastan itseni johtamaan muutosta omilla valinnoillani.


Kirjoittaja on pormestari Jan Vapaavuori, Helsingin kaupunki